عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 306 -  پيام به دانشجويان ايراني مقيم خارج در مورد انتصاب سفيران
پيام
مكان : قم
موضوع : انتصاب سفيران و اعضاي سفارتخانه ها توسط وزارت امور خارجه
زمان : 14 اسفند 1357 / 6 ربيع الثاني 1399
مخاطب : دانشجويان ايراني مقيم خارج
صفحه : 306
بسمه تعالي
6 ع 2 99
روح الله الموسوي الخميني
بدين وسيله از عموم آقايان محترم و دانشجويان عزيز مقيم خارج از كشور كه دردولت جائر سابق در حفظ اسناد سفارتخانه ها كوشش داشته اند، تشكر مي كنم . اكنون باروي كار آمدن دولت موقت اسلامي جناب آقاي بازرگان ، لازم است انتصاب سفيران واعضاي ديگر سفارتخانه ها با نظر وزارت امور خارجه همين دولت اسلامي صورت گيردو آقايان محترم از آنها پشتيباني كنند. و چنانچه احيانا اشتباهي در انتصابها صورت گرفت ،مي توانند براي رفع آن با اينجانب يا با وزير امور خارجه (1) تماس برقرار كنند. از خداي تعالي توفيق همگان را خواستارم .