عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 290 -  آثار "فرهنگ " و "تمدن " آريامهري !
سخنراني
حضار: جمعي از روحانيون - گروهي از ايرانيان مقيم امارات و شوراي منتخب هلال احمرامارات متحده عربي
زمان : قبل از ظهر 11 اسفند 1357 / 3 ربيع الثاني 1399
مكان : قم
موضوع : جنايات پنجاه ساله دودمان پهلوي
صفحه : 290
شكنجه گران ، دست پرورده اسرائيل
شما مي دانيد كه ملت ايران در اين پنجاه و چند سال تحت ظلم و تعدي اين خاندان هم آزادي خودشان را از دست داده بودند و هم استقلال كشور ما از دست ما رفته بود،مي دانيد كه چه كشيدند ملت ما. سران ملت ، طبقات مختلف ، روحانيون ، روشنفكرها،دانشگاهيها، بازاريها، همه در رنج و عذاب بودند. و چه اشخاصي كه در زندانهاي اينهاكشته شد، با يك شكنجه هاي بسيار فجيع كه ما الان نمي توانيم تصور آن شكنجه ها رابكنيم . متخصص شكنجه از اسرائيل آورده بودند كه اسرائيلي ها تربيت كنند اشخاص شكنجه چي را و آنها شكنجه بكنند! بعض از روحانيون را - آنطوري كه براي ما نقل كرده اند - پايش را اره كرده اند؛ و بعضيها را روي تاوه گذاشتند و برق را متصل كرده اند بوداده اند آنها را! . . . اينهايي كه به ما رسيده است از اين قبيل است لكن آنهايي كه بعدكشف خواهد شد، خواهيد فهميد كه چه به روزگار اين بدبختها و اين ملت ، آوردند.
آثار "فرهنگ " و "تمدن " آريامهري !
من از آقايان كه تحمل زحمت كردند و براي تفقد از من و اظهار همدردي با ملت به اينجا آمدند، تشكر مي كنم و سلامت همه را از خداي تبارك و تعالي خواهانم .
از آن طرف ، مملكت ما را با اسم "تمدن بزرگ " همه چيزش را به عقب زدند.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
صفحه : 291
فرهنگ ما يك فرهنگ استعماري است كه نمي گذارد بچه هاي ما تربيت و رشد پيداكنند. بعد از تقريبا هفتاد سال مدرسه داشتن و سي و چند سال - يا بيشتر - دانشگاه داشتن مع ذلك اگر يك لوزه اي را بخواهند عمل بكنند، مي گويند كه بايد برود به لندن عمل بكند! اگر يك كسي سينه اش مثلا درد داشته باشد يا يك مرض [داشته باشد] بايد برود به خارج . براي اينكه نگذاشته اند نيروي جوانهاي ما رشد و تربيت پيدا بكند. من در اين سفري كه به پاريس رفتم كه از جاهاي مختلف براي ملاقات من آمدند، منجمله ازاشخاصي كه آمدند، ايراني هايي [بودند] كه در آلمان هستند، چهار صد نفرند، ظاهرا[كه ] براي نيروي اتمي آنجا رفته اند. اينها شكايات داشتند مي گفتند كه اولا ما رانمي گذارند كه درست ما اطلاع پيدا كنيم از اين فنوني كه هست ، و ثانيا اين براي ايران مضر است ؛ براي اينكه اين تا نفت تمام بشود، اين هم تمام مي شود! اين جانشين نفت است ، و اين الان اگر درست بشود، تا نفت تمام بشود اين تمام شده است . بنابراين ، ضرردارد براي ايران . و علاوه ضررهاي جاني دارد براي ملت ايران ، اينها را نگذاشتند درست تحصيل بكنند. آني هم كه مي خواستند بكنند، اگر نيمه تمام بود، آن هم اين بود:چيزهايي كه مضر به حال كشور ما بود:
مي دانيد كه كشاورزي ما را بكلي از بين بردند؛ كه الان ما در همه چيزها، احتياج به خارج داريم . دامداري ما را بكلي از بين بردند. مراتع ما را به خارجيها دادند، و يا به اجاره دادند يا همين طور دادند. جنگلهاي ما را "ملي " كردند، دست ملت را از آن كوتاه كردند وبه خارجيها دادند [رژيم پهلوي ]. الان شما هر جاي اين مملكت را دست بگذاريد،خرابه است ؛ يك خرابه را گذاشتند و هر چه ما داشتيم برداشتند و رفتند. الان اين دولت وما، وارث يك خرابه اي هستيم كه همه چيز آن را از بين برده اند و بايد از سر بنا بشود.
غارت اموال ملت ايران
تبليغات اينها اينقدر بود كه در همين خليج تقريبا عقيده شان اين بود كه اگر شاه نباشددنيا به هم مي خورد! در ايران هم بلي ؛ اين تتمه اش حالا هم هست . اينها بعد مي فهمند كه
صفحه : 292
اينها - اين خاندان - به سر ملت ما چه آورده اند. خزاين اين ملت را اينها - همه آن را -چاپيدند و بردند. زمان رضا شاه ، چمدانهاي زياد از جواهر پر كردند و در دريا - وقتي كه در كشتي نشستند و بردند او را - بين دريا يك بلمي آوردند متصل كردند، رضا شاه رانشاندند توي آن . كشتي را با جواهرات بردند انگلستان ! خورد و رفت ! اين در زمان اوبود.
در زمان اين هم ، قبل از اينكه برود، همه چيزش را بسته بندي كردند و بردند.جواهرات را بردند؛ همه چيز را تقريبا غارت كردند و رفتند. اين مملكت ، نفت كه مهمترين چيز اين مملكت است ، دارايي اين مملكت است و بايد نسلهاي آتيه از اين استفاده بكنند، اگر بيست سال ديگر اين [شاه ] بود، ديگر نفت نداشتيد. خودش هم مي گفت كه نفت ما بيشتر از بيست و چند سال نيست ! (1) براي اينكه نفت را همين طورلوله هايش را باز كردند و دادند به غير. در مقابلش چه گرفتند؟ براي امريكا - كه نمونه بارزش است - نفتها را دادند، در مقابل آن پايگاه براي امريكا درست كردند نه اينكه اسلحه به ما دادند! اين صورت مسئله بود كه اينها در مقابل نفت اسلحه به ما دادند؛اسلحه اي كه به ما دادند، اسلحه اي است كه ما نمي توانيم استعمالش كنيم ! الان درمملكت ما كسي نيست كه بتواند اين اسلحه ها را استعمال كند. اين اسلحه را دادند كه پايگاه باشد، كه اگر يكوقتي با شوروي مثلا اينها جنگشان شد، ايران پايگاه آنها باشد. وپايگاههاي زياد درست كردند. هم نفت را بردند هم به نفع خودشان عوض را دادند! هردواش به جيب خود آنها رفته [است ]. اينها يك همچو خيانتي به اين مملكت كردند.
بن بست براي شاه
و باز در خليج مي گوييد هستند اشخاصي كه خيلي شاه دوستند! ديگر حالا بايداستخوان پوسيده او را بپرستند! اين خائنها بايد استخوان پوسيده او را بپرستند. اين حال
صفحه : 293
يك استخوان پوسيده اي است كه نه امريكا قبولش كرده نه همان رباط كه هست (2) - آنهاهم مي گويند كه ما اين را به شاهي قبول نداريم و نمي تواند اينجا بماند - نه انگلستان قبولش كرد كه برود. همه ردش كردند؛ خوب است بيايد خليج پيش اين رفقايش !
پيروزي ، مرهون طبقه محروم
خداوند ان شاءالله شما همه را توفيق بدهد. و باز هم از شما تشكر مي كنم كه آمديد. ومن هم ديگر حالم مقتضي نيست كه . . . صحبت كنم . حالم مقتضي نيست .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
خوب ، در هر صورت شما بدانيد كه اينها اينطور كردند. و ملت ما، ملت غيور ايران تاب نياورد و همه با هم ، با قدرت اسلام ، با قدرت ايمان قيام كردند، و با قدرت ايمان پيش بردند. اين نهضت و اين پيشبردي و اين پيروزي ، مرهون اين طبقه جوان ايران ، آن هم طبقه جوان درجه سه ؛ طبقه جوان محروم [است ]؛ آنها اين مسئله را پيش بردند، اين نهضت را پيش بردند؛ و ما بايد از آنها تشكر كنيم . در هر صورت . . . شماها بايد در محال خودتان كه مي رويد نصيحت كنيد اينها را كه گذشت ديگر مطلب ! ديگر شما حالا هر چه هم فرياد كنيد: شاه ، ديگر شاهي تو كار نيست تا شما فريادش را بزنيد! برگرديد به اسلام .آن چيزي كه به درد شما و به درد همه ما مي خورد، اسلام و حقايق اسلام است . اسلام كافل (3) همه جهات ما هست ؛ دنيا را درست مي كند، آخرت را درست مي كند؛ سعادتمندمي كند شما را.