عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 22 -  ترفند ملي گرايي
صفحه : 22
ترفند ملي گرايي
1- شاپور بختيار، و اعضاي دولت وي .
الان هم بعضي از كساني كه با او ارتباط دارند و با صورتهاي خيلي ظاهرالصلاح پيش آمدند، به اصطلاح "ملي " پيش آمده اند، (1) اينها هم مي خواهند همان منافع اجانب را بااين صورت حفظ كنند. خود محمدرضا هم اين ادعاها را مي كرد: به قرآن كريم تمسك مي كرد؛ به آزادي زن و مرد تمسك [مي كرد]؛ "آزادزنان و آزادمردان " مي گفت ؛ لكن همه حيله بود. حالا هم كه "مليت " گفته مي شود و "ملت " گفته مي شود، و اينكه آزادي مي دهيم و فلان [برنامه ] را حذف مي كنيم ، فلان [برنامه ] را زياد مي كنيم - تمام اينها حيله است و ملت بايد بيدار باشد و بداند و اين حيله ها را خنثي كند. من از خداي تبارك وتعالي سلامت همه شما و وحدت كلمه تان را مي خواهم ؛ و اميدوارم كه دست اجانب وكساني كه مربوط به اجانب است از مملكت شما قطع شود.
تمام هستي ما را به باد فنا بدهد قطع كرديد.