عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 216 -  حكم به آقاي شريفي جهت حفظ كاخها و اموال در مردآباد كرج
حكم
زمان : 5 اسفند 1357 / 26 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : حفظ كاخها و ضبط اموال خاندان پهلوي در مردآباد كرج
مخاطب : شريفي
صفحه : 216
بسمه تعالي
26 ع 1 99
جناب حجت الاسلام آقاي شريفي - دامت افاضاته
لازم است جنابعالي به مردآباد كرج برويد و در مورد حفظ كاخها و ضبط اموال آن وزمينهاي مزروعي و تراكتورها و اموال ديگري كه مربوط به خاندان شاه مخلوع و غاصب سابق بوده است اقدام نموده و از آنها محافظت و نگهداري كنيد؛ و از تصرف غاصبان دراموال مذكوره جلوگيري نماييد. و بر مردم و اهالي محترم است كه از دستورات جنابعالي در اين باره پيروي و تبعيت نموده و با شما همكاري كنند. ادامه توفيقات آن جناب را ازخداي تعالي خواستارم .
روح الله الموسوي الخميني