عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 188 -  وحدت بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامي
صفحه : 188
مملكت ما را به عقب راندند و عقب مانده نگه داشتند و نيروهاي انساني ما را نگذاشتندشكوفا بشود.
وحدت بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامي
ما در اين نهضت اخير آنچه را كه مي توانم بگويم بهترين ثمرات اين نهضت است ،اين وحدتي [است ] كه حاصل شد بين قشرهاي مختلف . دانشگاهي به روحانيين نزديك شد، روحانيين به آنها نزديك شدند، بازاري با همه اينها نزديك شد، دهقان با همه اينهانزديك شد. و شما الان مي بينيد كه در سرتاسر ايران تمام طبقات با هم همفكر و هم عقيده و يكصدا جمهوري اسلامي را مي خواهند. و رمز موفقيت ما، كه قدرتهاي بزرگ دنيا را عقب نشاند و يك قدرت شيطاني مثل قدرت خاندان پهلوي را فرو ريخت ، اين رمز موفقيت همين وحدت اقشار و وحدت كلمه بود. اگر بنا بود كه قشر روحاني تنهامي خواست به جنگ اينها برود خفه مي كردند او را؛ نويسنده مي خواست به جنگ آنهابرود آنها را از بين مي بردند؛ دانشگاهي مي خواست اين كار را بكند نمي توانست ؛ بازارمي خواست اين كار را تنها بكند نمي شد؛ دهقان مي خواست بكند نمي شد. اينكه همه چيز را ما به دست آورديم ، و ان شاءالله بعد هم به دست مي آوريم ، اين براي همين پيوستگي است كه بين اقشار ملت حاصل شد. و ما بايد اين همبستگي را نگه داريم .
رسالت سنگين نويسندگان
آقايان ! شما نويسندگان الان تكليف بسيار بزرگي بر عهده تان هست . پيشتر قلم شما راشكستند؛ الان قلم شما باز است لكن استفاده از قلم در راه آزادي ملت ، در راه تعاليم اسلامي بكنيد. اين ملت كه مي بينيد، تمامشان زير بيرق اسلام است كه وحدت پيداكردند. اگر نبود قضيه وحدت اسلامي ، ممكن نبود اجتماع اينها. الان از بچه چند ساله تاپيرمرد هشتاد ساله همه با هم در اين نهضت شركت دارند، و همه با هم در اين پيروزي شركت دارند؛ همه با هم هم صدا آزادي را طلب مي كنند و استقلال را - و الحمدلله اينهادست آمده است - و جمهوري اسلامي را مي خواهند؛ و آن هم ان شاءالله با آراي عمومي