عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 174 -  بسيج عمومي براي ساختن ايران
صفحه : 174
هم در آنجاها ويلاها دارند. در آن بانكها، خصوصا بانك سوئيس ، اينها زياد از اموال ملت دارند. و ما ان شاءالله در آتيه نزديكي بررسي در اين امر را خواهيم كرد. و ان شاءالله خود او را مي خواهيم . اگر تحويل ندادند، محاكمه غيابي مي كنيم و اموالي كه اينجا داردمصادره مي كنيم . اموالي كه در بانكهاي خارجي دارد، اموال آنها را هم توقيف مي كنيم ان شاءالله .
بسيج عمومي براي ساختن ايران
در هر صورت ، اين مقداري كه تا حالا شده است و به وحدت كلمه شده است ،خيانتكارها و دزدها و خرابكارها را بيرون كرديم . براي ما الان مملكتي گذاشتند، وارث مملكتي هستيم كه نه يك فرهنگ مستقل مترقي دارد، نه يك ارتش مستقل دارد، نه يك كشاورزي دارد. كشاورزي را ديديد كه به چه حالي درآوردند، و ايران را بازار قراردادند براي جاهاي ديگر. و همه چيزهاي اين مملكت تقريبا به هم ريخته است . الان - ازحالا به بعد - وقت ساختن اين خرابه است . در وقت ساختن اين خرابه ، ما همه موظف هستيم . من كه يك طلبه هستم موظفم ، آقايان علماي اعلام در بلاد و مراجع موظفند،شما آقايان هم كه اهل علم و جز علما هستيد شما هم موظف هستيد، روشنفكرها هم موظف هستند؛ همه اقشار ملت [موظفند]. يعني يك مسئله اي است كه نه روحانيت به تنهايي مي تواند، نه دولت به تنهايي مي تواند، نه وكلاي عدليه مي توانند، نه دادگستري مي تواند؛ هيچ كس به تنهايي نمي تواند اين كار را انجام بدهد. همين طوري كه به تنهايي نمي شد رفع فساد كرد و ملت با هم شدند تا رفع فساد را تا حدودي كردند، و ان شاءالله مي كنند.
براي ساختن ايران هم همه ملت بايد شركت كنند: كشاورز در حد كشاورزي ، زارع در حد زارع بودن ، اهل صنعت در حد صانع بودن ، و همه اقشار ملت ، از دولت وغيردولت گرفته ، اينها بايد با هم همكاري بكنند و برادرانه دست به هم بدهند و اين خرابه اي كه براي ما گذاشتند از سر بسازند و آبادش كنند.