عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 167 -  مصاحبه با روزنامه اطلاعات "تشكيل دادگاههاي انقلاب "
مصاحبه
زمان : 27 بهمن 1357 / 18 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : تشكيل دادگاههاي انقلاب و مجازات نخستين گروه از جنايتكاران
مصاحبه كننده : خبرنگار روزنامه اطلاعات (1)
صفحه : 167
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
اين جنايتكاران در دادگاه ويژه انقلاب محاكمه شده اند و به سزاي اعمال خودرسيده اند. اينها سزاي واقعي اعمال خود را پس از مرگ خواهند ديد. اين جنايات وكشتار، كيفري سخت دارد كه در كتاب آسماني ما - قرآن - بيان شده است . (2)
تمام مجرمين و كساني كه شريك جرم جنايات شاه بوده اند به سزاي اعمال خودخواهند رسيد. انقلاب عظيم اسلامي ما اين جانيان را مجازات خواهد كرد. از اين پس جوانان مومن و باايمان نبايد بدون اطلاع دولت موقت انقلاب و مراجع ذي صلاح كسي را بازداشت كنند. انقلاب اسلامي ، خود اين مجرمان را به سزاي اعمالشان خواهد رساند.و لازم است هر چه زودتر ملت مسلمان ، به زندگي عادي خود بازگردند.