عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 130 -  پيام به ملت ايران "پيروزي انقلاب - حفظ نظم و آرامش "
پيام
زمان : 23 بهمن 1357 / 14 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : قيام براي ساختن ايران
مخاطب : ملت ايران
صفحه : 130
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
من از ملت شريف و مبارز ايران تشكر مي كنم . من از اين وحدت كلمه اي كه بين اقشار ملت بوجود آمده است سپاسگزاري مي كنم . من به اين پيروزي كه از براي ملت ايران پيدا شده است تبريك مي گويم . بايد ملت ايران بداند كه اين انقلاب ايران با سايرانقلاباتي كه در دنيا واقع شده است فرق دارد. اين انقلاب از باب اينكه انقلاب اسلامي وانساني بود ضايعات كمي به بار آورد. در انقلاباتي كه در دنيا واقع شده است ضايعات بسيار زياد بوده است ؛ و ما بحمدالله با كمي ضايعات به پيروزي بزرگ نايل شديم . يك شاهنشاهي ظالم دو هزار و پانصد ساله را شما ملت ايران با مشت و با همتي بزرگ و باايماني راسخ سرنگون كرديد و توجه به پشتيبانيهايي كه از او مي شد نكرديد.
خداوند شما را پايدار نگه دارد. خداوند اسلام را عظمت بدهد. پيروزي شما پيروزي بزرگ اسلام است ، و از اين به بعد توجه به بسياري از امور لازم است كه عمده آن توجه به حفظ وحدت كلمه است . ما در بين مبارزه هستيم و باز محتاج به وحدت كلمه هستيم ؛باز بايد همه اقشار با هم برادروار و در كنار هم آماده باشند براي مبارزه و جلوگيري ازتشتتات و اختلافات . اگر خداي ناخواسته اختلافات پيدا شوند معلوم نيست كه ما به پيروزي نهايي برسيم . من به همه ملت توصيه مي كنم كه به همين نحو كه تا كنون به وحدت كلمه خودشان ادامه داده اند از اين به بعد هم ادامه دهند. همين طور كه حس انسانيت و مليت و اسلاميت در آنها بيدار شده ، آن را بيدارتر نگه دارند و نگذارند اين
صفحه : 131
شعله الهي خاموش شود. تمسك به اسلام و حبل متين (1) اسلام و قرآن كريم و امام اعظم ، امام عصر - سلام الله عليه - بكنند، و با همت والاي خود تمام مشكلات را رفع كنند.
ملت عزيز من ! اشكالات و مشكلات زياد است و ما وارث يك مملكت آشفته هستيم . مملكت ما را خراب كرده اند و رفته اند؛ و ما وارث يك مملكت مخروبه هستيم .بايد به خواست خدا تمام ملت براي ساختن ايران قيام كند. ايران يك مملكت زلزله زده ،يك مملكت اجنبي زده ، و يك مملكت دشمن زده است . اينك ما بايد ايران را بسازيم ؛از نو بسازيم ولي مشكلات دارد مشكلات فقط با دولت رفع نمي شود، مشكلات با يك قشر يا دو قشر از ملت رفع نمي شود. همه ملت بايد دست به هم بدهند و هر كس در هرشغل ، مقام و مكاني كه هست ، دست به دست ملت بدهد و با هم اين بناي جديد را به پايان برسانيم ، و يك ملت جديد و يك دولت جديد و يك بناي جديد كه همه اسلامي باشد و همه انساني باشد ما از سر بنا كنيم .
ما بايد متوجه باشيم كه در چنين روزي كه انقلاب است دستهاي خائن و غير منزه دركار است ، و ممكن است خيانتكارها بخواهند بين شما تشتت بيندازند. بايد جدا ازخرابكاري اجتناب و مراقبت كنيد كه اگر كساني خواستند خرابكاري و آدمكشي كنند يابه مراكز دولتي و ارتشي و كاخها و ديگر جاها حمله نمايند بايد مانع بشويد؛ چون ايجادتشتت خواهد كرد. اينها به اسلام و مملكت اسلامي خيانت است و بايد از اين قبيل خيانتها جلوگيري شود. بايد تمام اسلحه هايي كه در دست مردم است جمع شوند. هر كس اسلحه اي پيدا كرد بايد به مسجد محله خود ببرد و به امام جماعت مسجد تحويل بدهد؛ وبعد اين اسلحه ها از مساجد به كميته آورده مي شود، و كميته اين اسلحه ها را در اختيارسربازان اسلامي كه براي دفاع از اسلام و مسلمين تدارك ديده شده اند مي گذارد. فقطبايد اين سربازان مسلح باشند و ديگران نيازي به اسلحه ندارند. تسليحات بايد زير نظر
صفحه : 132
كميته باشد. توجه داشته باشيد كه اسلحه فروشي حرام است ؛ مال غير است ، مال ملت است ؛ نه كسي بايد بخرد و نه كسي بايد بفروشد. كساني كه خريده اند بايد اسلحه ها را به مساجد يا كميته برگردانند. اين اسلحه ها ذخاير ملت هستند؛ نبايد از بين بروند. و اگراشخاصي را ديديد كه مي خواهند اين اسلحه ها را ببرند جدا ممانعت كنيد و نگذاريد كه اسلحه ها دست افراد منحرف بيفتد. نگذاريد اسلحه ها دست دشمن ملت و دشمن اسلام بيفتد. همه ما موظفيم و تكليف شرعي در اين زمينه داريم . امروز حساسترين روزهايي است كه بر اسلام و مسلمين مي گذرد. بايد همه مواظب باشيد و نگذاريد كه دشمن درصفوف شما وارد شود، و نگذاريد اين اسلحه ها دست دشمن بيفتد. و اگر خواستند به جاهايي كه اسلحه در آنجاست حمله كنند موظفيد كه عموما مخالفت كرده و دست آنهارا كوتاه سازيد. همچنين بايد اگر اسلحه اي در دست مردم عادي ديديد آنها را هدايت كنيد كه اسلحه ها را تحويل دهند؛ و اگر مطلع شديد كه در دست اشخاصي اسلحه هست ونمي خواهند بدهند، مكلف هستيد كه اسم و آدرس آنها را به كميته بدهيد تا تكليف آنهاهم روشن شود. به اين مطلب بايد در سرتاسر ايران توجه شود. يك مطلب ديگر اينكه بايد از اين آشفتگيها و تظاهرات خودداري كنيد؛ شلوغ كاري نشود. مردم خيال نكننداينك كه پيروز شده اند بايد شلوغ كاري كنند. بايد با نظم و ترتيب و انسانيت و اسلاميت رفتار كنيد و به دنيا بفهمانيد كه شما ملت مسلم به حقايق اسلام آگاهيد و به دستورات اسلام پايبند هستيد. بايد از اينگونه چپاولگريها جدا احتراز كنيد. علماي اسلام مكلف شرعي هستند كه مردم را از اينگونه اغتشاشات باز دارند و نگذارند مردم به اشخاص ومراكز هجوم آورند. بايد علماي اسلام كه راهنماي مردم هستند مردم را در اين لحظات حساس راهنمايي كنند و نگذاريد كه اختلافاتي و اغتشاشاتي در مملكت واقع بشود.
حالا روزي است كه بايد مملكت حفاظت شود. در هر شهر و محله اي بايد با نظر علماو معتمدين كميته هايي تشكيل بشود و حفاظت از شهرها را به عهده بگيرد. بايد به مراكزشهرباني و ژاندارمري و ارتشي حمله نشود، اينها ديگر برگشته اند و از خود ما هستند؛ارتش و ژاندارمري ، شهرباني از خود ما هستند؛ تمام قواي انتظامي از ما و ما از آنها
صفحه : 133
هستيم ؛ همه هوادار اسلام هستيم . بايد از اغتشاشات جلوگيري شود.
در خصوص همافران هم سفارش مي كنيم كه اينها جوانهايي هستند كه در موقع حساس به ما كمك كردند و زحمت كشيدند و با ملت همبستگي اعلام كردند. همه نيروهارا بايد حفظ كنيد.
ما با مسلمين اهل تسنن يكي هستيم ؛ واحد هستيم كه مسلمان و برادر هستيم . اگر كسي كلامي بگويد كه باعث تفرقه بين ما مسلمانها بشود، بدانيد كه يا جاهل هستند يا از كساني هستند كه مي خواهند بين مسلمانان اختلاف بيندازند. قضيه شيعه و سني اصلا در كارنيست ، ما همه با هم برادريم . اقليتهاي مذهبي هم خاطر جمع باشند كه ما اطمينان مي دهيم به آنها كه در اين مملكت زندگي عادلانه و مرفهي خواهند داشت و مورد پشتيباني ماهستند. اسلام از اهل ذمه (2) پشتيباني مي كند. اگر كساني چيز ديگري مي گويند براي تفرقه انداختن است . فقط خرابكارها بايد بدانند كه اين خرابكاريها خيانت به ملت و مملكت است ؛ دست از خرابكاري بردارند و زير دولت اسلام و كلمه لا اله الا الله باشند. آنها چه مي خواهند جز اينكه همه مردم در درجه سه و زارع و كارگر همه مرفه باشند؟ ما همه اينهارا تامين خواهيم كرد.
من از همه اقشار ملت تمنا دارم كه اينك وقت غارتگري و اختلاف نيست . اينك بايدهمه شما با جديت اين نهضت شريف را به آخر برسانيد. خداوند با شماست . خداوندهمه شما را حفظ كند. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته .
روح الله الموسوي الخميني