عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 109 -  پشتيباني همگاني و سراسري از دولت موقت
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : اجتماع عظيم در پشتيباني از دولت موقت - اتمام حجت
حضار: طبقات مختلف مردم
سخنراني
زمان : 19 بهمن 1357 / 10 ربيع الاول 1399
صفحه : 109
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
پشتيباني همگاني و سراسري از دولت موقت
از عموم ملت ايران كه در اين سالهاي طولاني زحمات كشيدند و صفوف خود رافشرده كردند و براي مبارزه با دستگاه ظلم رنجها بردند مصيبتها كشيدند تشكر مي كنم . ازاين اجتماع عظيم ملت ايران در اين روز كه براي پشتيباني از دولت جناب مهندس بازرگان ، كه دولت شرعي و دولت امام زمان - سلام الله عليه - است ، تشكر مي كنم . بايدهمه خبرگزاريها بدانند كه اين اجتماع عظيمي كه در ايران ، از مركز گرفته است تا آخر،شهرستانها و قصبات ، براي پشتيباني از اين دولت بوده است ، اين كافي است براي جواب آنها كه گفته مي شود و مي گويند: "بايد ملت بگويد". ملت با چه زباني بگويد؟ ملت فريادمي زند! ملت چندين وقت است ، چندين سال است كه در اين اموري كه دارد، فريادمي زند. امروز هم با فريادها، با شعارها پشتيباني خودشان را از دولت اسلامي اعلام كردند، و اظهار تنفر از مخالفين كردند.
اتمام حجت به واپسين دولت شاه
خوب است كه اين مخالفين دست از اين خطاها بردارند. [هنوز] دير نشده است . اينهابرگردند به دامن ملت . باز هم توبه آنها قبول است . اينقدر با اين ملت لجاجت نكنند.اينقدر اين ملت را اذيت ندهند. الان به من اطلاع دادند كه در گرگان و بعضي جاهاي ديگر در اين روزها كشتارها شده است . آخر چرا اينطور كارها مي شود؟ اين چماقدارها،
صفحه : 110
كه سابق محمدرضا در پناه آنها زندگي مي كرد و حالا شماها در پناه آنها زندگي مي كنيد،اين چماقدارها كي هستند؟ اينها از چه سازماني هستند؟ آخر چرا با ملت اينطور عمل مي كنيد؟ چرا اينقدر خونريزي راه مي اندازيد؟ چرا اينقدر با مردم لجاجت مي كنيد؟ مامي خواهيم كه اين مملكت آرامش داشته باشد؛ ما صلاح همه ملت را مي خواهيم . مامي خواهيم كه يك ارتش مستقل داشته باشيم - يك ارتشي كه مربوط به غير نباشد،مربوط به ملت باشد. ارتش بايد برگردد به دامن ملت ؛ همان طوري كه عده كثيري ،گروههاي كثيري برگشتند و ما با آغوش باز آنها را پذيرفتيم ، شما هم برگرديد و همه اركان دولت برگردند.
تداوم انقلاب و پشتيباني از دولت موقت
من اعلام مي كنم كه موافقت كردن با اين دولتي كه ما فراهم آورديم تكليف شرعي همه است و مخالفت كردن بر همه محرم است . ما اعلام مي كنيم كه خدمت كردن به اين دولت طاغوتي خدمت به طاغوت است ، خدمت به كفر و شرك است . نبايد خدمت بكنيد. خدمت به اجانب است . نبايد خدمت به اينها بكنيد. من از خداي تبارك و تعالي مي خواهم كه ايران يك ايران آزاد و مستقل باشد.
من از ملت مي خواهم كه به همين طور كه ادامه دادند تاكنون نهضت خودشان را، بازهم ادامه بدهند تا اينكه ان شاءالله به پيروزي نهايي واصل شويم . پيروزي ان شاءالله نزديك است . و رمز پيروزي وحدت كلمه است . بايد همه كلمه خود را واحد كنيد. بايد همه پشتيبان هم باشيد تا اينكه به پيروزي برسيد.
رعايت موازين شرعي و قانوني
و اخيرا چيزي به من اطلاع دادند كه موجب تاثر شد. و آن اينكه در بعضي از مناطق اشخاصي كه از اهالي آنجا هستند حمله كردند به اين جنگلها، و جنگلها را دارند خراب مي كنند. اين جنگلها مال ملت است ، نبايد آن را خراب كرد. بايد به نظر ولي امرش ، به نظر حاكم باشد. جايز نيست بر آنها كه بروند و جنگلها را ببرند و خراب كنند. بايد
صفحه : 111
برادرهاي ما نصيحت كنند آنها را. جلوگيري كنند نگذارند كه اين چيزهايي كه تاكنون هستش و ديگران بردند، حالا ما خراب بكنيم ! اينها خرابي است ، نبايد اين خرابيها بشود؛چنانچه نبايد اشخاص را بيخود و بي جهت مورد شتم و مورد آزار قرار داد. اينها يك موازيني دارد، موازين شرعي دارد، موازين قانوني دارد؛ هرج و مرج نبايد واقع بشود.خودتان را معرفي نكنيد به اينكه يك مردم هرج و مرج طلب هستيد.
شما مردم ، ملت شريف ايران ، ثابت كرديد كه با يك قدم راسخ و با يك نظم و يك اراده مصمم كارها را داريد پيش مي بريد، و يكي پس از ديگر اين قواي شيطاني رامنهدم مي كنيد. خداوند ان شاءالله به شما همه توفيق بدهد و به ما توفيق اين را بدهد كه خدمتگزار همه باشيم .