تعداد مطالب : 170
تعداد نظرات : 146
زمان آخرین مطلب : 2818روز قبل

 

شاد بودن هنر است ، شاد کردن هنری والاتر ، گر به شادی تو دل های دگر خوش باشد .

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست ، هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود ، صحنه هر لحظه به جاست ،

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد .

سه شنبه 15/5/1387 - 12:3

 

لبریزتر از هزار پیمانه شدیم                                  

دیوانه‌تر از هزار دیوانه شدیم                                 

دیدیم گلی به روی ما می‌خندد                                 

از پیله درآمدیم و پروانه شدیم

 

يکشنبه 13/5/1387 - 15:3

كبوتر و آسمان
بگذار سر به سینه ی من تا كه بشنوی
آهنگ اشتیاق دلی درد مند را
شاید كه بیش از این نپسندی به كار عشق
آزار این رمیده ی سر در كمند را
بگذار سر به سینه ی من تا بگویمت
اندوه چیست، عشق كدامست، غم كجاست
بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان
عمریست در هوای تو از آشیان جداست
دلتنگم، آنچنان كه اگر بینمت

خواهم كه جاودانه بنالم به دامنت
شاید كه جاودانه بمانی كنار من
ای نازنین كه هیچ وفا نیست با منت
تو آسمان آبی آرامو روشنی
من چون كبوتری كه پرم در هوای تو
یك شب ستاره های تو را دانه چین كنم
با اشك شرم خویش بریزم به پای تو
بیمار خنده های توام ، بیشتر بخند
خورشید آرزوی منی ، گرم تر بتاب

                " فریدون مشیری "

يکشنبه 13/5/1387 - 15:2

 

در كوچه باد می آید
این ابتدای ویرانیست
آن روز هم كه دست های تو ویران شدند
در كوچه باد می آمد
يکشنبه 13/5/1387 - 15:1

 

 اُرد بزرگ : دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی فراتر از خشکی دارند اما هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند .                                               

ُارد بزرگ : در دوی زندگی ، هماورد را کنارت بپندار و همیشه با خود بگو تنها یک گام پیشترم ، تنها یک گام .                                                       

 اُرد بزرگ : دوستان فراوان نشان دهنده کامیابی در زندگی نیست ، بلکه نشان نابودی زمان ، به گونه ای گسترده است.

 

يکشنبه 13/5/1387 - 15:0

 

فرانسیس بایگون : گشادن عقده های درون در پیش دوستان دو تأثیر دارد : یکی آنکه شادی را دو برابر می کند و دیگر آنکه غم را به دو نیم می سازد ، زیرا آنکس که دوستان را در شادی خود شریک می کند سرور خاطرش بیشتر شود و آنکه غم دل به یاری موافق می گوید بار اندوه خویش را سبکتر خواهد یافت .
يکشنبه 13/5/1387 - 15:0

 

وین دایر : بیشتر مردم به پشت شیشه خودروهایشان این برچسب را می زنند:" امروز، اولین روز از بقیه زندگی من است." من ترجیح می دهم اینگونه تصور کنم:" امروز، آخرین روز زندگی من است و می خواهم طوری زندگی کنم که انگار دیگر هیچ  فرصتی ندارم."
يکشنبه 13/5/1387 - 14:59

 

فردریش  نیچه :آنچه آدمی را والا می کند مدت احساس های والا در اوست نه شدت آن احساس ها.                                                                        

 فردریش  نیچه :آن کس که آفرینندگی و نو آفرینی می خواهد. در نیک یا بد. ناگزیر نخست می باید با نیست و نابود کردن ارزشها آغاز کند .

 

يکشنبه 13/5/1387 - 14:58

شرمنده ام زبان دلم وانمی شود


احساس لال من به تو گویانمی شود

شرمنده ام ای واژه های ناب ناب

گویا برای قلم واژه پیدا نمی شود

با اینکه سبز است سینه بهار

اما برای قلم دل شکوفا نمیشود

دیریست اسیر بازی عشقیم

                 این است که عاشقی معنا نمی شود
يکشنبه 13/5/1387 - 14:58

 

آنکه می‌خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می‌باید ایستادن، راه رفتن،

دویدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند .
جمعه 11/5/1387 - 14:18