• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تعداد مطالب : 486
تعداد نظرات : 677
زمان آخرین مطلب : 3048روز قبل

سرعت و تندی [ انجام ] كار را مجوی، بلكه بر خوبی و درستی آن سعی كن. زیرا مردم از تو نپرسند كه در چه مدت كار را انجام داده ای، بلكه خوبی و بی نقصی آن را می جویند.((افلاطون))
جمعه 25/11/1387 - 12:33

 

آمار چیست؟ 

واژه آمار از کلمه لاتین Status سرچشمه گرفته است که به معنای حالت، وضع و یا موقعیت می باشد. ازاین واژه به عنوان ریشه واژه های Stato (دولت)، Statista (دولت شناسی یا کسی که اطلاعات راجع به دولت دارد)، Statistica (آمار)، که مجموعه معین راجع به دولت می باشد، به وجود آماده است. 

نگارنده : مرتضی

پنج شنبه 24/11/1387 - 23:40

فاصله تابش خود را بر دیگران تنظیم کن خداوند خورشید را در جایی نهاد که گرم کند ولی نسوزاند. ((؟))

پنج شنبه 24/11/1387 - 17:3
امید دارویی است كه شفا نمی دهد، اما درد را قابل تحمل می كند.((مارس آشار))
پنج شنبه 24/11/1387 - 16:59
شخصیت زیبا برای انسان در حكم عطر برای یك گل است.((چارلز شواب))
پنج شنبه 24/11/1387 - 16:58
موسیقی [ مانند ] كشوری است كه روح من در آن حركت می كند. در آنجا هر چیز، گلهای زیبا می دهد و هیچ علف هرزه ای در آن نمی روید. اما تعداد كمی از افراد می فهمند كه در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته است.((لودویگ وان بتهوون))


پنج شنبه 24/11/1387 - 16:58
رویدادهای خوش زندگی مثل درختان سرسبز و خرمی است که وقتی از دور به آنها می نگریم خیلی زیبا به نظر می رسند، ولی به مجرد آنکه نزدیکشان شده و وارد آنها می شویم، زیبایی شان هم از بین می رود. شما در این زمان نمی توانید بفهمید زیبایی اش به کجا رفته است. آنچه می بینید، چند درخت خواهد بود و بس.((شوپنهاور))
پنج شنبه 24/11/1387 - 16:57
شاید مانند كودكی باشیم كه در كنار دریا با سنگ ریزه و صدفهای زیبا بازی می كند، اما بی خبر از آنیم كه دریایی بس بزرگ و اقیانوسی بیكران در مقابل دیدگانمان وجود دارد كه در اعماق آن اسرار بزرگ و شگفت انگیزی نهفته است.((اسحاق نیوتن))
پنج شنبه 24/11/1387 - 16:56
زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ایرانی است كه زیبا هست، اما درك معنای آن مشكل است.((آلدوس هاكلی))
پنج شنبه 24/11/1387 - 16:55
سكوت، بینشی نوین از زندگی به ما می دهد. در این بینش، وجود ما سرشار از لطف او خواهد شد؛ بارقه ای كه امكان می دهد تمام كارها را با خوشی به پیش بریم.((مادر ترزا))
پنج شنبه 24/11/1387 - 16:55
مورد توجه ترین های هفته اخیر
فعالترین ها در ماه گذشته
(0)فعالان 24 ساعت گذشته