• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
عضویت در خبرنامه
     • سگي که براي خودش پشم نمي کند براي ديگران کشک نخواهد کرد!
     • سگي که پارس کند، نمي گيرد!
     • سلام گرگ بي طمع نيست!
     • سلامت از احتياط خيزد.
     • سنگ به در بسته مي خورد!
     • سنگ بزرگ علامت نزدن است!
     • سنگ کوچک، سر بزرگ را مي شکند!
     • سنگ مفت، گنجشک مفت!
     • سنگي را که نتوان برداشت بايد بوسيد و گذاشت!
     • سواره از پياده خبر ندارد، سير از گرسنه!