بدترین درد این نیست که عشقت بمیره...بدترین درد این نیست که به اونی که دوسش داری نرسی... بدترین درد این نیست که عشقت بهت نارو بزنه...بدترین درد اینه که عاشق یکی باشی ولی اون هیچوقت ندونه...
دسته ها : عاطفى
شنبه جهاردهم 10 1387
X