همیشه غمگین ترین و رنجورترین

 لحظات انسان توسط کسی ساخته

می شود که شیرین ترین و شاد ترین

لحظات را برای او ساخته است

 


دسته ها : عاطفى
شنبه سیم 9 1387
X