عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند و تو از او رسم محبت بیاموزی
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X