غضنفر با دوستش شطرنج بازی می کنه، شاه دق می کنه!
دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X