کد: 9986

پرسش

ایا جهان مسطح است یا دارای انحنا می باشد؟

پاسخ

خب كره زمین به شكلی است ؟
با پاسخ به این سوال ، می توانید جواب سوال خود را حدث بزنید .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : چهارشنبه 21/3/1382 | پاسخ : چهارشنبه 21/3/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 23 بار

تگ ها :

UserName