کد: 9972

پرسش

بابا سوالاتی كه جواب می دهید اصلا میل نمی شود.!!!.

پاسخ

احتمالا اشتباه می كنید. اگر آدرس میلتان را درست تایپ كنید جواب سوال میل می شود.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : چهارشنبه 21/3/1382 | پاسخ : چهارشنبه 21/3/1382 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName