کد: 9906

پرسش

نام مقدس پیامبر اسلام چندبار در قرآن كریم تكرار شده است؟

پاسخ

برادر بزرگوار!

نام مبارك پیامبر اسلام(ص) پنج بار در قرآن آمده است.

موفق و موید باشید.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : سه شنبه 20/3/1382 | پاسخ : سه شنبه 20/3/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName