کد: 9891

پرسش

سلام
من كلاس سوم هستم
12 - 3 * 4 = ؟
ایمیل داداشم است

پاسخ

ابتدا عملیات ضرب را انجام بدهید:12=3*4 سپس عملیات تفریق را:0=12-12

مشاور : خانم بافنده | پرسش : سه شنبه 20/3/1382 | پاسخ : سه شنبه 20/3/1382 | دبستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 25 بار

تگ ها :

UserName