کد: 9883

پرسش

سلام علیكم
لطفا به سوال زیر سریع جواب دهید.
ثابت كنید عبارت زیر مربع كامل است؟
^ = توان *=ضرب
صورت كسر=
2(1 - sin^3 x - cos^3 x)
مخرج كسر=
sinx + cosx + 2
با تشكر

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود جواب را بصورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : سه شنبه 20/3/1382 | پاسخ : سه شنبه 20/3/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 36 بار

تگ ها :

UserName