• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 9843

پرسش

دستور خواندن صیغه (عقد غیر دایم) و متن ان بصورت دقیق چیست؟ فرض كنید شخص خود از طرف زن وكیل شود.
اگر دختر باكره مسیحی باشد و پدرش در ازدواج او نقشی ندلشته باشد ایا اذن پدر دختر در عقد غیر دایم لازم است؟ ایا عقد صحیح است؟ اگر دختر باكره تباشد چه؟
بنده مقلد اقای خامنه ای هستم.

پاسخ

دوست عزیز و گرامی : اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از آن كه مدت و مهر را معین كردند، چنانچه زن بگوید: "زوجتك نفسى فى المدة المعلومة على المهر المعلوم" بعد بدون فاصله مرد بگوید: "قبلت" صحیح است. و اگر دیگرى را وكیل كنند و اول وكیل زن به وكیل مرد بگوید: "متعت موكلتى موكلك فى المدة المعلومة على المهر المعلوم" پس بدون فاصله وكیل مرد بگوید: "قبلت لموكلى هكذا"، صحیح مى‏باشد.
اگر خود از طرف زن وكیل شود بگوید : متعت موكلتى لنفسی فى المدة المعلومة على المهر المعلوم" پس بدون فاصله بگوید: "قبلت لنفسی هكذا"، صحیح مى‏باشد.
از دفتر معظم له فرمودند: كه اذن پدر در دختر باكره شرط است چه مسلمان باشدیا مسیحی و در دختر غیر باكره اذن پدر شرط نیست .
عقد ازدواج چند شرط دارد: اول: آنكه به عربى صحیح خوانده شود به احتیاط واجب، و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربى صحیح بخوانند به‏هر لفظ‏ى كه صیغه را بخوانند صحیح است و لازم هم نیست كه وكیل بگیرند اما باید لفظ‏ى بگویند كه معنى "زوجت و قبلت" را بفهماند. دوم: مرد و زن یا وكیل آنها كه صیغه را مى‏خوانند قصد انشاء داشته باشند یعنى اگر خود مرد و زن صیغه را مى‏خوانند، زن به گفتن «زوجتك نفسى‏» قصدش این باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن «قبلت التزویج‏» زن بودن او را براى خود قبول نماید، و اگر وكیل مرد و زن صیغه را مى‏خوانند، به گفتن «زوجت و قبلت‏» قصدشان این باشد كه مرد و زنى آنان را وكیل كرده‏اند، زن و شوهر شوند. سوم: كسى كه صیغه را مى‏خواند بالغ و عاقل باشد، جه براى خودش بخواند یا از طرف دیگرى وكیل شده باشد. چهارم: اگر وكیل زن و شوهر یا ولى آنها صیغه را مى‏خوانند، در عقد، زن و شوهر را معین كنند مثلا اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند. پس كسى كه چند دختر دارد، اگر به مردى بگوید زوجتك احدى بناتى (یعنى زن تو نمودم یكى از دخترانم را) و او بگوید بلت‏یعنى قبول كردم، جون در موقع عقد، دختر را معین نكرده‏اند عقد باطل است. پنجم: زن و مرد به ازدواج راضى باشند، ولى اگر زن ظاهرا به كراهت اذن دهد و معلوم باشد قلبا راضى است عقد صحیح است. برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه كنید: http://www.wilayah.org/persian/AHKAM/resale/fehr
موفق و موید باشید

مشاور : آقای مرتجی | پرسش : دوشنبه 19/3/1382 | پاسخ : جمعه 18/7/1382 | | | 0 سال | حوزه علميه | تعداد مشاهده: 197 بار

تگ ها :

UserName