• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 9818

پرسش

لطفا در مورد مودم های كابلی و ارتباط dsl
توضیح دهید و آیا استفاده از آنها به صرفه است یا نه ؟

پاسخ

دوست عزیز سلام،
در مورد مودم های كابلی، باید بگویم در برخی از كشورهای دنیا نظیر امریكا سالیان متمادی است كه مردم از تلویزیون های كابلی استفاده می نمایند. تنوع شبكه های تلویزیونی و كیفیت تصاویر از مهمترین دلایل گرایش مردم به تلویزیون های كابلی است . مشتركین تلویزیون های كابلی دارای یك گزینه مناسب جهت اتصال به اینترنت می باشند : مودم های كابلی . مودم های كابلی با تكنولوژی DSL رقابت می نمایند.

مبانی مودم های كابلی

هر یك از سیگنال های تلویزیون در تلویزیون های كابلی دارای كانالی به اندازه 6 مگاهرتز ( شش میلیون سیكل در ثانیه ) است. كابل های كواكسیال استفاده شده در تلویزیون های كابلی قادر به حمل صدها سیگنال مگاهرتزی می باشند. در سیستم تلویزیون های كابلی ، سیگنال های مربوط به هر كانال، پهنای باندی به اندازه 6 مگاهرتز را اشغال می نمایند. در اغلب سیستم های فوق صرفا" از كابل كواكسیال استفاده می گردد. در سایر سیستم ها از فیبر نوری استفاده می گردد. ارسال سیگنا لها از طریق فیبر تا نزدیكترین ناحیه و یا محل ، انجام و در ادامه سیگنالهای مورد نظر با استفاده از كابل های كواكسیال به منزل مشتركین انتقال داده می شوند.

شركت هائی كه امكان دستیابی به اینترنت را از طریق كابل فراهم می نمایند ، قادر به ارسال اطلاعات و داده های اینترنت ازطریق كابل خواهند بود. علت این امر برخورد مودم های كابلی با داده ها بصورت downsteam است. ( اطلاعات از اینترنت برای هر كامپیوتر و از طریق یك كانال 6 مگاهرتزی ارسال می گردد ) در زمان ارسال اطلاعات توسط كاربران ، هر یك از كاربران به پهنای باند بمراتب كمتری ( دو مگاهرتز) نیاز خواهند داشت. بمنظور ارسال اطلاعات و دریافت اطلاعات كاربران از طریق مودم های كابلی به دو دستگاه خاص نیاز است : یك مودم كابلی( در محل مشترك )و یك "سیستم توقف مودم كابلی" CMTS)Cable Modem termination system) در محل شركت ارائه دهنده خدمات .

اجزای یك مودم كابلی

مودم های كابلی می توانند از نوع داخلی (Internal) و یا خارجی (External) باشند. مودم های كابلی دارای اجزای اساسی زیر می باشند :

یك Tuner

یك Demodulator

یك Modulator

یك دستگاه MAC)media access control)

یك ریزپردازنده

در ادامه هر یك از اجزای فوق تشریح می گردد.

Tuner

tuner به كابل مربوطه متصل خواهد شد. در برخی حالات از یك Splitter ( تقسیم كننده ) بمنظور نفكیك كانال داده اینترنت از كانال های تلویزیونی استفاده می گردد. tuner سیگنال های مدوله شده دیجیتال را دریافت و آنها را در اختیار demodulator قرار می دهد. در برخی حالات tuner از یك diplexer استفاده می نماید. diplexer ، امكان استفاده tuner از یك مجموعه فركانس ها ( معمولا" بین 42 و 850 مگا هرتز ) برای ترافیك downstream و مجموعه دیگر از فركانس ها ( معمولا" 5 و 42 مگاهرتز ) را برای ترافیك upstream فراهم می نماید. در برخی از سیستم ها ( در اغلب سیستم هائی كه دارای محدودیت ظرفیت برای كانال می باشند ) ، از tuner مودم كابلی برای داده های Downstream و از یك مودم معمولی (Dial-Up) برای ترافیك upstream استفاده می گردد. در هر یك از موارد فوق ، tuner پس از دریافت سیگنال ، آن را برای یك demodulator ارسال خواهد كرد.

Demodulator

اكثر demodulator ها ، چهار عملیات اساسی را انجام می دهند . یك سیگنال رادیوئی ( حاوی اطلاعات رمز شده با تغییر amplitude و phase) را بعنوان ورودی گرفته و آن را به یك سیگنال ساده قابل پردازش توسط یك "مبدل آنالوگ به دیجیتال " ، تبدیل می نماید. مبدل مربوطه پس از دریافت سیگنال ( ولتاژ آن متغیر است ) ، آن را به مجموعه ای از صفر و یك تبدیل می نماید. در فرآیند فوق از یك ماژول تصحیح كننده خطاء ، بمنظور بررسی صحت اطلاعات دریافت شده استفاده خواهد شد. بدین ترتیب در صورت بروز خطاء در ارسال اطلاعات ، امكان تشخیص و برخورد با آنان وجود خواهد داشت .

Modulator

در مودم های كابلی كه از سیستم كابل برای ترافیك upstream استفاده می نمایند،از یك modulator بمنظور تبدیل داده های دیجیتال به سیگنا ل های رادیوئی برای انتقال اطلاعات استفاده می شود. عنصر فوق از سه بخش مجزا تشكیل شده است :

یك بخش بمنظور درج اطلاعات استفاده شده برای تصحیح خطاء

یك QAM modulator

یك مبدل دیجیتال به آنالوگ

MAC

MAC بین بخش های Downstream و Upstream یك مودم كابلی قرار گرفته و بعنوان یك اینترفیس بین بخش های نرم افزاری و سخت افزاری ، پروتكل های متفاوت شبكه ها عمل می نماید. تمام دستگاههای شبكه دارای MAC می باشند. در مودم های كابلی با توجه به پیچیدگی موجود، سعی می گردد كه برخی از عملیات مربوط به MAC توسط پردازنده اصلی مودم كابلی صورت پذیرد.

ریزپردازنده

عملكرد ریزپردازنده بستگی به نوع انتظارات مربوطه از مودم های كابلی و نحوه تامین انتظارات دارد.در برخی موارد مودم كابلی خود بعنوان بخشی از یك سیستم كامپیوتری بزرگ بوده و یا ممكن است دستیابی به اینترنت بدون وساطت عناصر دیگر ، مستقیما" توسط مودم كابلی انجام گردد.

CMTS)Cable Modem termination system)

عملكرد CMTS در مودم های كابلی ( تجهیزات نصب شده در شركت ارائه دهنده خدمات فوق ) ، مشابه DSLAM در DSL است . CMTS ، ترافیك مجموعه ای از مشتركین را اخذ و پس از استقرار در یك كانال ، آنها را برای مركز ارائه دهنده خدمات اینترنت (ISP) ارسال می دارد. اطلاعات ارسال شده توسط ISP برای تمام مشتركین فرستاده خواهد شد. ( نظیر شبكه های اترنت ) . تشخیص اینكه اطلاعات ارسالی مربوط به كدامیك از مشتركین است برعهده تجهیزات استفاده شده در محل مشتری است . اطلاعاتی كه توسط مشتركین برای CMTS ارسال می گردد ،توسط سایر مشتركین قابل مشاهده نخواهد بود. پهنای باند مربوطه برای ارسال اطلاعات مشتركین به مجموعه ای از واحدهای زمانی ( بر حسب میلی ثانیه ) تقسیم و هر یك از كاربران قادر به استفاده از پهنای باند فوق در یك مقطع زمانی پیوسته خواهند بود.

یك CMTS قادر به ارسال اطلاعات 1.000 كاربر اینترنت از طریق یك كانال 6 مگاهرتزی است . هر كانال قادر به ارسال 30 تا 40 مگابیت در ثانیه است . بدین ترتیب كاربران دارای سرعت و كارآئی بمراتب بیشتر نسبت به مودم های معمولی می باشند.

در صورتیكه كاربری با استفاده از مودم كابلی به اینترنت متصل گردد ( صرفا" كاربر فوق در لحظه مورد نظر به اینترنت متصل است ) ، تمام پهنای باند موجود به وی اختصاص داده خواهد شد . بموازات ورود سایر كاربران به شبكه و یا انجام عملیات سنگین توسط برخی از كاربران ، سرعت و كارآئی هر یك از كاربران بمنظور دستیابی به اطلاعات افت خواهد كرد ( پهنای باند بصورت مشترك بین تمام كاربران و بر اساس یك الگوریتم زمانبندی خاص اختصاص داده می شود ) در چنین مواردی ، شركت های ارائه دهنده خدمات مودم كابلی می بایست یك كانال جدید را اضافه و با توزیع مناسب كاربران بر روی هر یك از كانال های موجود ، قادر به برطرف نمودن مشكل سرعت و كارآئی كاربران و مشتركین خود می باشند. كارآئی دستیابی به اینترنت با استفاده از مودم های كابلی بر خلاف خطوط ADSL ، به مسافت موجود بین مشترك و شركت ارائه دهنده خدمات ، بستگی ندارد.

موفق باشید
>>> مرندی

مشاور : ساده دل | پرسش : دوشنبه 19/3/1382 | پاسخ : دوشنبه 19/3/1382 | | | 0 سال | رايانه | تعداد مشاهده: 213 بار

تگ ها :

UserName