کد: 9760

پرسش

عمل زنا چه حكمی دارد

پاسخ

برادر بزرگوار!
زنا از گناهان كبیره و حرام قطعی می باشد.
برای مطالعه در این رابطه به آدرس ذیل مراجعه نمایید.
http://www.tebyan.net/qa/html/qa/index.php?sort=0&s=1&part=319#1577.
موفق و موید باشید.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : يکشنبه 18/3/1382 | پاسخ : يکشنبه 18/3/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 36 بار

تگ ها :

UserName