کد: 905

پرسش

من چند وقت پیش یك استفتائ برای آیت الله فاضل لنكرانی فرستادم ولی جوابی دریافت نشد.
لطفا مرا راهنمائی كنید

پاسخ

جناب آقای توانایی :اگر در بخش استفتائات سوال كرده باشید ما با آنها تماس گرفته و در اسرع وقت پیگیری خواهیم نمود.

مشاور : طالبی | پرسش : سه شنبه 15/11/1381 | پاسخ : سه شنبه 15/11/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 10 بار

تگ ها :

UserName