کد: 885

پرسش

در مورد سوال هفتگی درست بیت این :
آسمان بار امانت نتوانست كشید
قرعه كار به نام من دیوانه زدند

پاسخ

دوست عزیز سلام : ازنكته سنجی شما بسیار متشكریم البته در برخی از چاپها "فال" ذكر شده است.

مشاور : طالبی | پرسش : يکشنبه 13/11/1381 | پاسخ : يکشنبه 13/11/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName