کد: 744

پرسش

آیا می شود به ایمیل شما مطلب فارسی فرستاد ؟ شما می توانید بخوانید ؟ ( فونت فارسی دارید ؟ )

پاسخ

بله.

مشاور : طالبی | پرسش : سه شنبه 1/11/1381 | پاسخ : سه شنبه 1/11/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName