کد: 727

پرسش

به نظر من در محیط كار اگر تعدادی گل و گلدان وجود داشته باشد محیط كار با نشاط تر می شود

پاسخ

مشاور : طالبی | پرسش : يکشنبه 29/10/1381 | پاسخ : يکشنبه 29/10/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 39 بار

تگ ها :

UserName