کد: 72475

پرسش

من امروز سوال شما را جواب دادم ومطمئنم
كه درست هم جواب دادم اماشما به چه علت نمی دانم ولی به من اینترنت ندادید
نمی دونم دردم را به كی بگم
فقط اینكه كلی حالم گرفته شده
با تشكر سجاد بهمنی
تاریخ 28/4/1383

پاسخ

مشاور : سعيد شاه ملكي | پرسش : يکشنبه 28/4/1383 | پاسخ : يکشنبه 28/4/1383 | | | 0 سال | اينترنت رايگان | تعداد مشاهده: 10 بار

تگ ها :

UserName