کد: 724327

پرسش

ببخشید با عرض خسته نباشید به معلم زحمتکشم من در با خاطر سپردن فرمول های فیزیک مشکل دارم ایا راهی برای این مشکلم وجود دارد

پاسخ

سلام
بهترین راه برای حفظ فرمول های فیزیک استفاده از آن ها در حل مسایل است. هرچه که بیشتر مساله حل کنید، فرمول ها بیشتر در ذهنتان می ماند. حتی می توانید در ابتدا برای حل مسایل فرمول ها را از روی کتاب ببینید اما با حل چند مساله و استفاده از فرمول ها به مرور این فرمول ها در حافظه شما نقش می بندد و فراموش نمی کنید.
و همچنین می توانید فرمول ها در جایی جداگانه نوشته و در زمان های بیکاری آن ها را مطالعه نمایید.

موفق باشید.

مشاور : خانم قاسمي | پرسش : پنج شنبه 26/9/1388 | پاسخ : سه شنبه 1/10/1388 | دبیرستان | دبيرستان | 16 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 22 بار

تگ ها :

UserName