کد: 71497

پرسش

من می خواهم ورزشكار شوم باید چكار
كنم كه چند شبه علی دایی شوم؟

پاسخ

سلام
دوست عزیز خواستن توانستن است و حتما با تلاش و پشتكار و داشتن استعداد می توانید روزی به یكی از ورزشكاران نمونه كشورمان تبدیل شوید اما یك شبه و چند شبه علی دایی نمی شوید خیلی ها هستند دوست دارند مثل او و امثال او شوند اما اگر به این راحتی بود شاید الان ما 100 تا علی دایی داشتیم اما به هر حال امیدوارانه تمرین كنید ان شالله موفق می شوید

مشاور : بابائي | پرسش : جمعه 19/4/1383 | پاسخ : يکشنبه 21/4/1383 | | | 0 سال | اطلاعات ورزشی | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName