کد: 70834

پرسش

سلام رفقا...
زبونم مو در آورد چرا جواب كدهای
69562.69563.69564.69565.69873.70432.70433.70435.70696
نمیدید. خیلی با حالید ...
اگه منو دوست دارید ... جوابمو بدید.

** سایت تبیان سایت پاسخگو**

پاسخ

سلام جانم،
گمان كنم به جای زبانت ، نوك انگشتانت مو در آورده باشد : بابا این سوالا كه اصلاً مال بخش اجتماعی نیست! تا آنجا كه من متوجه شدم شما سوال 70835 را از بخش اشكالات سایت،70566 را از كارشناس ایمیل ،69873 را از عضویت، 69563 را از پزشكی، 69562 را از اشكالات سایت، 68992 را از ورزشی، 67875 و 68685 را از عضویت پرسیده اید و اصلاً سوالهای 70696 و 70435 و 70433 و 70432 را هم پیدا نكردم.
* توجه داشته باشید كه ما روی بخش های دیگر نفوذ نداریم ( آنها زیر نظر ما نیستند ) و نمی تو انیم آنها را وادار به پاسخگویی به كاربران كنیم.
* باز هم به خودشان ایمیل بزنید و اگر توانستید «كچلشان كنید» تا نتیجه بگیرید.
* كد سوالاتتان را به دقت یادداشت كنید تا با شماره اشتباهی ،بیهوده دنبال سوال خودتان نگردید.
* در مورد پاسخگو بودن یا نبودن ، با سردبیر مكاتبه كنید.
بخش اجتماعی

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : يکشنبه 14/4/1383 | پاسخ : دوشنبه 15/4/1383 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 9 بار

تگ ها :

UserName