کد: 70833

پرسش

خیلی دیر به سوالات پاسخ می دهید
من خودم نزدیك به ده بار از شما سوال كردم اما هنوز جواب سوال اولم را كه مربوط به حداقل دو تا سه ماه پیش می شود دریافت نكرده ام
ببخشید اگر می خواهم تند حرف بزنم
به جای این كه تند وتند جایزه واینترنت به عضوهایی خود بدهید كمی به سوالات ما پاسخ دهید

پاسخ

مشاور : طالبی | پرسش : يکشنبه 14/4/1383 | پاسخ : يکشنبه 14/4/1383 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName