کد: 687

پرسش

ضمن تشكر از اطلاعاتی كه می دهید. خواستم یادآور شوم كه: آیا می دانید برخی موارد (مشخصا اعلام تخفیف در فروش اقلام) 5 پست الكترونیكی یكسان برای من آمده است؟ كمی بیشتر دقت كنید. این موارد موجب ملال خاطر كاربران می‌شود. خدانگهدار.

پاسخ

مشاور : طالبی | پرسش : پنج شنبه 26/10/1381 | پاسخ : پنج شنبه 26/10/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 22 بار

تگ ها :

UserName