کد: 677563

پرسش

آیا از مخلوط آب و یخ می توان بعنوان منبع گرما استفاده کرد لطفا توضیح دهید

پاسخ

بله اگر مخلوط آب و یخ را که دارای دمای صفر درجه سیلسیوس است را در کنار ماده ای با دمای کمتر قرار دهیم، گرما از مخلوط آب و یخ به آن ماده منتقل می شود. چنانچه مقدار مخلوط آب و یخ آن قدر زیاد باشد که دمای مخلوط آب و یخ تغییر چشمگیری نداشته باشد، نقش منبع گرما را دارد.
پس می توان از مخلوط آب و یخ برای مواد با دماهای پایین تر از صفر درجه به عنوان منبع گرما استفاده کرد.

موفق باشید

مشاور : خانم قاسمي | پرسش : سه شنبه 9/4/1388 | پاسخ : چهارشنبه 10/4/1388 | دبیرستان | ديپلم | 18 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 336 بار

تگ ها :

UserName