کد: 67614

پرسش

با سلام
چرا اینقدر تفاوت بین عبادات و اعمال و فرائض اهل تشیع و اهل تسنن وجود دارد؟
با تشكر

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
تفاوت در بین عبادات و اعمال شیعه و سنی به تفاوت در احادیث فقهی و اصول فقه و نحوه استنباط آنان برمی گردد. به عنوان نمونه قیاس و استحسان و ذوق شخصی فقیه در اصول اهل تسنن از ادله استنباط شمرده می شوند، در حالی كه در اسستنباط علمای شیعه این دو هیچ جایگاهی ندارند.
به طور كلی باید گفت كه فقه شیعه نسبت به فقه اهل تسنن تبعیت بیشتری از سنت دارد، و به همین خاطر معتوقدیم منسجم تر و استوارتر و عیتی تر و قابل اثبات تر می باشد و این تنها به خاطر مبنای آنان است كه مبتنی بر احادیث اهل بیت(ع) است.
به عبارت دیگر می بینیم بین خود فقهای اهل سنت تفاوت فقهی بسیار است؛ چرا آنها مبنای بسیاری از فتاوای خود را ظنون شخصی و مصلحت اندیشی های ذوقی فقیه می دانند، كه همین موجب تفاوت فتوای این فقیه با آن دیگری می شود، ولی فقه شیعه همگی حول قواعدی می گردد كه از روایات اهل بیت اخذ شده است. روایات اهل بیت(ع) هم، به تصریح خود روایات بازگو كننده تفسیر قرآن و سنت پیامبر(ص) است. قرآن و سنتی كه "ما من شیئ یختلف فیه اثنان إلا و فیه كتاب و سنة" یعنی امری نیست كه مورد اختلاف قرار گیرد ـ یعنی غیر بدیهی و مسلم باشد ـ الا آن كه در قرآن و سنت راه حل اختلاف آمده است. این مضمون روایت متعدد اهل بیت عصمت(ع) است. و بر اساس آن نیازی به قیاس و استحسانات شخصی نیست، الا در مسلمات و قطعیات عقلی.
خلاصه كلام آن كه عدم وجود مدارك و منابع عینی در فقه اهل سنت موجب شده نه تنها فتاوای آن، در عبادیت و غیر آن، با فتاوای فقهای تابع اهل بیت متفاوت باشد، كه بین خودشان هم اختلاف زیاد باشد.
با آرزوی توفیق.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : جمعه 22/3/1383 | پاسخ : جمعه 29/3/1383 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 17 بار

تگ ها :

UserName