کد: 672

پرسش

چرا بخش مشاوره علمی و آموزشی به سوالات جواب نمی دهد ؟

پاسخ

مشغول گرم كردن خودشان میباشند!

مشاور : طالبی | پرسش : چهارشنبه 25/10/1381 | پاسخ : چهارشنبه 25/10/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 27 بار

تگ ها :

UserName