کد: 66519

پرسش

آیا در بخش ورزشی به سوالات در زمینه بدنسازی نیز پاسخ می دهید؟اگر پاسخ مثبت است توسط چه كسی و با چه سابقه ای.
لطفا بخشی برای پاسخگوئی به سوالات درسب دانشجویان نیز قرار دهید.

پاسخ

مشاور : طالبی | پرسش : پنج شنبه 14/3/1383 | پاسخ : پنج شنبه 14/3/1383 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName