کد: 65662

پرسش

من می خواستم نظری در رابطه با قسمت اینترنت رایگان بگویم می خواهم بگویم این كار خوبی است كه مردم می توانند بدون خرید كارت به اینترنت بروند اما هم تعداد كارت ها كم
است و هم سرعت آنها كم و برقری ارتباط با آنها سخت است و زود قطع می شوند به طوری كه نمی توان هیچ برنامه ای دریافت كرد می خواستم بهاین مشكل رسیدگی شود
با تشكر مسیح یگانه

پاسخ

مشاور : سعيد شاه ملكي | پرسش : پنج شنبه 7/3/1383 | پاسخ : پنج شنبه 7/3/1383 | | | 0 سال | اينترنت رايگان | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName