کد: 646

پرسش

سلام
چرا بخش عضویت كار نمی كند؟ برای ثبت عضویت رفتم اما پس از دو بار رد می كند... چرا نمی شود به انگلیسی نوشت. برای نوشتن آدرس به انگلیسی شماره ها مشكل وجود دارد
ممنون

پاسخ

راهنمایی را به دقت بخوانید حتما موفق می شوید.

مشاور : طالبی | پرسش : شنبه 21/10/1381 | پاسخ : شنبه 21/10/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 23 بار

تگ ها :

UserName