کد: 63945

پرسش

كمی سیستم حفاظتی خود را بیشتر كنید ؟!
هر بار كه وارد تبیان می شدم فقط سر سایت دیگر مكانها را می آورد ولی اكنون به هر سایت و هر جا بخواهم میرود

پاسخ

مشاور : سعيد شاه ملكي | پرسش : شنبه 26/2/1383 | پاسخ : شنبه 26/2/1383 | | | 0 سال | اينترانت | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName