• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 63828

پرسش

اگر كسی از نظر اخلاقی ضامن كسی شده باشد كه در زندان بوده و چك داشته و نمی دانست كه ان شخص بدهكار قصد ندارد فعلا پول انها را بدهد ایا از نظر قانونی انها می توانند علیه این فرد ضامن شكایت كنند و شهادت دهند كه او مقصر بود تا فرد بدهكار فرار كند واو را به زندان بیندازند یا پول خود را از او مطالبه كنند؟ باتشكر ازشما و مطالب مفید این سایت

پاسخ

حقوق علمی اجتماعی است كه در عین تاكید بر مفاهیم و اصول اخلاقی و صیانت از ارزشهای انسانی – اخلاقی تلاش می كند تكالیف و حقوق و اختیارات انسانها در زندگی اجتماعی را به صورت جزء به جزء تشریح نموده و تبیین نماید. پس از شرح این وظایف، ضمانت اجرای تخلف از این وظایف را نیز وضع می كند تا امكان بررسی و محاسبه عملكرد انسانها را فراهم سازد.
به نظر می رسد قولی كه شما داده اید فقط از لحاظ اخلاقی، انسانی و وجدانی دارای اعتبار می باشد و صرفاً از همین جنبه قابل اتكا است به این معنا كه چون هیچگونه سند یا مدارك كتبی و قانونی دال بر ضمانت شما از شخص بدهكار وجود ندارد، از این لحاظ مسئولیتی متوجه شما نبوده و از بعد حقوقی و قانونی قول شما فاقد ضمانت اجراء می باشد.

مشاور : آقای قدوسي | پرسش : جمعه 25/2/1383 | پاسخ : يکشنبه 27/2/1383 | | | 0 سال | حقوقی | تعداد مشاهده: 62 بار

تگ ها :

UserName