کد: 63786

پرسش

چرا ثروت بهتر از علم شده ؟

پاسخ

فكر می كنم علتش تغییر نگرش مردم نسبت به این دو مقوله است. در سالهای اخیر ما به نوعی ، تبدیل به "بازیگران فیلم هندی " شده ایم (منظورم در مورد ثروت و پول است).
گورزاد

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : جمعه 25/2/1383 | پاسخ : دوشنبه 19/5/1383 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName