• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 62776

پرسش

وقتی به اعتقاد دین مبین اسلام و جهان بینی خاص پیروانش دین برای زندگی و رسیدن انسان به صعادت لزوم قطعی دارد چرا غرب پرچمدار چیشرفت و تكنولوژی است و شاید فقط در عرصه عاطفی جامعه لنگ میزند كه در پیشرفتش تاثیری نداشته ؟

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
پاسخ این كه چرا غرب پرچمدار پیشرفت تكنولوژی است را باید از خودمان بپرسیم! وقتی تاریخ جنگ های صلیبی را مطالعه می كنیم، از آثار تمدن و پیشرفت چیزی در میان مسیحیان نمی بینیم؛ و این در حالی است كه در همان هنگام مراكز بزرگ علمی و بزرگترین كتابخانه های جهان در سرزمین های اسلامی فعالیت جدی داشتند. وقتی به كتب علمی مسلمانان در زمینه های مختلف، از طب و نجوم گرفته تا ریاضیات و هندسه و شیمی و تاریخ و ادبیات و سیاست و... نظر می اندازیم، كافی است تاریخ آن دوره از اروپا را نیز مروری كنیم تا آثار بربریت را در میان آنان مشاهده كنیم.
آنچه امروز باعث عقب گرد جامعه مسلمانان از جوامع غربی شده اندیشه اسلامی نیست، بلكه از سستی و اهمال مسلمانان است، و این اهمال و سستی و تنبلی مخالف صریح دستورات اسلام است. كافی است برای اثبات این مدعا به روایاتی كه درباره علم و فضیلت آن از معصومین(ع) روایت شده، نگاهی بیاندازید.(ر.ك. به "میزان الحكمة"، تألیف محمد محمدی ری شهری، ماده "علم")
شرط تأثیر گذاری معارف دینی عمل به آن است.
آنچه باعث پیشرفت جوامع غربی است حاصل تلاش و اندیشه آنان است، كه این در جای خود قابل تحسین است و نتیجه مسلم چنین تلاش و اندیشه ای غیر از این نخواهد بود؛ و آنچه امروز در جامعه به اصطلاح اسلامی ما حاكم است تنها به سبب پشت كردن به دستورات اسلامی است، كه بهتر است در رفتار خود و اندیشه خود تجدیدنظر كنیم و زیربنای فكرمان را با اسلوبی دیگر پایه ریزی كنیم.
"اسلام به ذات خود ندارد هیچ عیبی
هر عیب كه هست از مسلمانی ماست"
پس از این مقدمه، كه درد دل عقب ماندگی ما است، نكته اساسی در پاسخ سؤال شما این است كه آنچه وعده اسلام است، سعادت انسانها است. سعادت تنها با عمل به مجموعه معارف دینی حاصل می شود؛ چیزی كه غرب به طور جدی از آن حروم است، ولو در زمینه مادی پیشرفت های شگفتی هم داشته باشد. سعادت هرگز به مجرد پیشرفت مادی حاصل نمی شود. وقتی جامعه مسلمان در عمل به دین كوتاهی می كند و در معرفی دین تعلل می ورزد، ر حقیقت جامعه انسانی را از دستیابی به سعادت محروم كرده است. این وظیفه ای اسلامی و انسانی برای ما است.
با آرزوی توفیق.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : پنج شنبه 17/2/1383 | پاسخ : يکشنبه 27/2/1383 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 80 بار

تگ ها :

UserName