کد: 62566

پرسش

ایا از حالا می شود برای كنور 83 درس خواند یا دیر است.

پاسخ

مى توان درس خواند ولى اىنكه چقدر مى توان نتىجه گرفت مشخص نىست.

مشاور : آقاصالح | پرسش : چهارشنبه 16/2/1383 | پاسخ : شنبه 19/2/1383 | | | 0 سال | كنكور کارشناسی | تعداد مشاهده: 28 بار

تگ ها :

UserName