کد: 62496

پرسش

باعرض سلام
احتراما مسابقه كتابخوانی متن صفحه اول قسمتی ازآن دیده نمی شودوضمنا كتاب آزادی معنوی درست نمی باشد وكتاب گفتارهای معنوی صحیح می باشد.
بااحترام

پاسخ

مشاور : حسيني | پرسش : سه شنبه 15/2/1383 | پاسخ : سه شنبه 15/2/1383 | | | 0 سال | فني سايت | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName