• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 62455

پرسش

همانطور كه می دانیم حضرت امام حسین (ع) با انگیزه امر به معروف و نهی از منكر از بجای آوردن مراسم حج خود داری كرد و قیام معروف كربلا را بر پا نمود چرا در این زمان كه آمریكاییها و صهیونیستها در سراسر جهان به بهانه بر پایی دموكراسی در حال كشتار مسلمانها بویژه شیعیان می باشند مراجع تقلید به صدور حكم جهاد مبادرت نمی كنند

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
شرائط متفاوت جوابهای دینی متفاوتی دارد. همانطور كه در شرائطی امام حسین(ع) به قیام برخاست، در شرائط دیگری امام حسن(ع) تن به صلح داد تا برای همگان حجت تمام شود. آیا می توان امام حسن را ـ معاذالله ـ تخطئه كنیم كه چرا چنین كرده است؟!
در ضمن امام حسین(ع) از بیعت با مثل یزید استنكاف كرد و برای جلوگیری از خون ریزی خانه خدا را ترك نمود، و وقتی او را مجبور به سكونت در كربلا كردند باز خود به جنگ اقدام نكرد و تا مادامی كه آنان جنگ را شروع نكرده بودند با آنان نجنگید، ولو این كه همه فشارها را تحمل كرد، و در این میان از موضع به حق خود مبنی بر عدم بیعت با یزید نیز كوتاه نیامد.
ائمه بعدی ما هم با شرائطی مشابه با آنچه ما با آن مواجهیم مواجه بوده اند، ولی بنا به شرائطی كه داشته اند، امكان مبارزه برای آنان نبوده است. در شرائط مختلف باید بدون آن كه بترسیم یا از كشته شدن و جهاد هراسناك باشیم، چه كاری تأمین كننده اهداف عالی اسلام و عزت بخش مسلمین است.
این كه در شرائط امروز عراق چه باید كرد محتاج دقت نظر بیشتر است. شرائط جهانی پیچیدگی هایی دارد كه تنها احساسات و از جان گذشتگی جوان برومندی مثل شما ـ كه البته كم هم نیستند آنهایی كه در آرزوی شهادت بسر می برند ـ كافی نیست تا راه صحیح را نشان دهد. باید فقهای بزرگ عالم به همراه دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی با همفكری به نتیجه ای برسند.
البته همه اینها برای آن است كه بهترین راه برای دفاع از اسلام و مسلمین به دست اید.
با التماس دعا.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : سه شنبه 15/2/1383 | پاسخ : شنبه 2/3/1383 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 63 بار

تگ ها :

UserName