کد: 62295

پرسش

من سال دوم هستم.
چگونه برای كنكور برنامه ریزی كنم؟

پاسخ

نامربوط

مشاور : ساده دل | پرسش : دوشنبه 14/2/1383 | پاسخ : سه شنبه 15/2/1383 | | | 0 سال | رايانه | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName