کد: 62281

پرسش

سلام
بابا آدم یك سوال رو چند دفعه باید ب÷رسه
من هر دفع سوال ÷رسیدم جواب نگرفتم
اگر نموتونید قول بیخودی ندین
كد:60220

پاسخ

مشاور : طالبی | پرسش : دوشنبه 14/2/1383 | پاسخ : دوشنبه 14/2/1383 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 17 بار

تگ ها :

UserName