کد: 62127

پرسش

چگونه می توان بهترین درك مطلب را داشت

پاسخ

برای هر درس متفاوت است همان طور كه بارها گفته ام در دروسی مثل ریاضیات و فیزیك تمرین های خوب و در دروسی مثل ادبیات مرور و تكرار و در دروس عربی و زبان به كارگیری مهم ترین راه های درك مطالب اند.

مشاور : آقاصالح | پرسش : يکشنبه 13/2/1383 | پاسخ : دوشنبه 14/2/1383 | | | 0 سال | كنكور کارشناسی | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName